Bijles

Uw zoon of dochter heeft problemen met een vak en tegenvallende resultaten zijn het gevolg. Recent opgelopen achterstanden of hiaten in eerdere klassen kunnen hiervoor de reden zijn.
In dat geval biedt bijles een goede uitkomst. Extra uitleg over de leerstof en over studievaardigheden zorgen voor meer grip op de stof.

Bijles is individuele, vakinhoudelijke ondersteuning in vele vakken uit het VMBO. Er wordt toegewerkt naar succeservaringen en naar een positieve ontwikkeling in het vak. Het doel is om door middel van extra uitleg, begeleiding bij het maken van opdrachten, het ‘leren leren’ en alle verdere vakinhoudelijke hulp die nodig is de achterstand(en) te verkleinen of weg te werken.

De bijles vindt minimaal een keer per week plaats en wordt normaliter ingezet voor de minimale duur van een maand. Dit om de bijles zo effectief en efficiënt mogelijk te laten zijn.