Hoe we werken

Onze werkwijze is gericht op het ondersteunen van de leerling bij de weg naar zelfstandigheid. Met een heldere visie en een passende oplossing gaan wij de samenwerking aan.

Elke jongere is uniek, heeft een andere behoefte en leert op een eigen manier. Dat vraagt om een passende begeleiding waarbij de leerling centraal staat. De leerling krijgt altijd begeleiding op maat en persoonlijke aandacht, afgestemd op de behoefte en het vastgestelde leerdoel. Persoonlijke ontwikkeling blijft het hoofddoel, waarbij het uitgangspunt is dat we je leren zelfstandig te zijn. Onze aanpak hiervoor is persoonlijk, vernieuwend en effectief. Samen zoeken we naar de beste manier om succes te kunnen behalen.

Daarnaast geloven wij dat naar school gaan bestaat uit meer dan huiswerk maken of leren alleen. Hoe de leerling zich voelt bepaalt in grote mate hoe het gaat op school. Wij hebben aandacht voor het individu, voor wie hij/zij is en voor wat hij/zij nodig heeft. Wij zijn betrokken, durven duidelijk te zijn en creëren een gezellige en open sfeer.

De stappen naar succes

Stap 1: Intake

Voordat we starten met de begeleiding plannen we een intake waarbij we met jou en jouw ouders de wensen, behoeften en mogelijkheden bespreken. Desgewenst nemen we ook contact op met de mentor.

Stap 2: Plan van aanpak

Na de intake maken we een plan van aanpak dat helemaal gericht is op jou. In dit plan verwerken we de specifieke aandachtspunten en de leerdoelen.

Stap 3: Aan de slag

Afhankelijk van de begeleidingsvorm krijg je 1x per week 1-op-1 begeleiding of kom je 2 tot 5 (mid)dagen per week. Onder begeleiding van onze ervaren studiecoaches ga je aan het werk met het plannen en organiseren van je schoolwerk, met vragen over de lesstof, met nieuwe leerstrategieën en met het verbeteren van je studievaardigheden.

Stap 4: Evaluatie en voortgang

Wij streven naar ‘korte lijnen’ en houden je ouders op de hoogte de vorderingen. Zij ontvangen van elk begeleidingsmoment een verslag. Daarnaast gaan we vaak met je zitten om te bespreken hoe het gaat en om te kijken of de begeleiding moeten aanpassen.

Meld je direct vrijblijvend aan voor een gratis intakegesprek om de mogelijkheden te bespreken.