Werkwijze

Er vindt eerst een intakegesprek plaats met de ouder(s) en de leerling. Tijdens dit gesprek worden, afhankelijk van de hulpvraag en de redenen van de tegenvallende prestaties, de mogelijkheden en de wensen besproken.

Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend van aard.

Een goede motivatie voor de begeleiding en ondersteuning is noodzakelijk voor een goed resultaat.

Huiswerk- en studiebegeleiding is niet gebonden aan tijd. De leerling neemt de tijd die hij of zij nodig acht. De vaste begeleidingsmomenten worden afgestemd op het rooster van de leerling.

De individuele bijles wordt op afspraak gemaakt.

Interesse? Vraag hier een gesprek aan.